Βυτίνα: Η καρδιά του Μαινάλου

Βυτίνα: Η καρδιά του Μαινάλου είναι χτισμένη στους πρόποδες του Μαινάλου, έχει μαγευτική θέση είναι από τα πιο γραφικούς οικισμούς της Ελλάδας