Γιάννης Μπεχράκης-Ελληνική Φωτογραφία

Ο Γιάννης ο Μπεχράκης είχε πολλά να δώσει ακόμα στην ανθρωπότητα…
Σπουδαίος άνθρωπος, κορυφαίος φωτογράφος.