ΕΛΕΥΣΙΝΑ η Ιερή Πόλη της Αρχαιότητας

Ακόμη και σήμερα συγκαταλέγεται  στις 5 ιερές πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα ,Δήλος, Δελφοί, Ολυμπία, Ελευσίνα, και  η φήμη της είναι οικουμενική.