Κουκλιοί να βουλιάζεις στην ομορφιά του

Κουκλιοί Βρισκόμαστε  σε  μια  από της λιγότερο  γνωστές  περιοχές  της  Ηπείρου, στο χωριό Κουκλιοί Ιωαννίνων…