Μόνη Εμβάσια Μονεμβάσια

Μόνη Εμβάσια Μονεμβάσια εντυπωσιακή ένα από τα ωραιότερα στολίδια της χώρας μας.”Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή”