Να πας στην Καλαμάτα-Γεωτρόπιο 158

ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-Γεωτρόπιο 158 Σσυγγραφείς παρομοιάζουν την Καλαμάτα με τη Γη της Επαγγελίας,πάντως είναι από τις ωραιότερες Ελληνικές πόλεις…..