Ο Σιδηρόδρομος Πειραιά-Κηφισιάς

Ο Σιδηρόδρομος Πειραιά-Κηφισιάς, γνωστός ως «Ηλεκτρικός», μετράει σχεδόν ενάμισι αιώνα ζωής, συνέδεσε το 1869 την Αθήνα με τον Πειραιά,