Σπύρος Μελετζής

Σπύρος Μελετζής ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες φωτογράφους, ο Φωτογράφος της Αντίστασης…