Στα τσίπουρα της Ηπείρου

Στα τσίπουρα της Ηπείρου. Η παρασκευή του τσίπουρου είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για μάζεμα καλών φίλων, με καλό μεζέ και ηπειρώτικες πίτες