Στ’ ΤΣ-Αγιούς του ποταμού Γόρμου στο Πωγώνι

Στ’ ΤΣ-Αγιούς του ποταμού Γόρμου στο Πωγώνι