Τα Μαστοροχώρια με γεωλογική ματιά

Οι αλπικές οροσειρές της Ηπείρου είναι ένας κρίκος στην ορογενετική αλυσίδα που ξεκινάει από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι τα Ιμαλάϊα.