Το Γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό

Το Καλογερικό, ή γεφύρι του Πλακίδα βρίσκεται στο Ζαγόρι, κοντά στο χωριό Κήποι σε τοποθεσία όμως που ανήκει στο Κουκούλι.