Κατηγορία: ΠΡΌΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

PEOPLE AND ARTICLES ΠΡΌΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Γεώργιος Σταύρος

Ο Γεώργιος Σταύρου (01 Ιανουαρίου 1788 – 31 Μαΐου 1869) υπήρξε Έλληνας ευεργέτης, μέλος της Φιλικής Εταιρείας και τραπεζίτης, με πεδίο σταδιοδρομίας εντός και εκτός του ελληνικού χώρου. Ο Γεώργιος Σταύρος ήταν ηπειρώτης έμπορος, τραπεζίτης, Φιλικός και…