Ευγένιος Πλακίδας-Ευεργέτης

Ευγένιος Πλακίδας-Ευεργέτης, πράος στον χαρακτήρα, μειλίχιος στους τρόπους, θεοσεβέστατος και σε υπέρτατο βαθμό φιλέσπλαχνος,