Η Βήσσανη της Κοντούλας Λεμονιάς

Η Βήσσανη της Κοντούλας Λεμονιάς, είναι ένας τόπος Μαγικός, Πολύχρωμος, ένας τόπος όπου δημιουργεί εικόνες….