Φωτογραφία Ημέρας 04 Δεκέμβριος 2019-Βασσίλης Λάππας