Σύμη αρχοντιά και Μεγαλοπρέπεια
Σύμη η αρχοντιά στο αρχιπέλαγος