ΣΚΡΑΜΠΛ Τα λευκά τριαντάφυλλα
ΓΕΦΥΡΙ ΤΣΙΠΙΑΝΗΣ-00
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΗΜΕΡΑΣ-06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019